Slopa flerbarnstillägget

Slopa flerbarnstillägget

Familjepolitik och integration hänger ihop. Ett system som bygger på omfattande bidragsgivning till barnfamiljer i form av barnbidrag, flerbarnstillägg och bostadsbidrag minskar drivkrafterna för att komma ut på arbetsmarknaden. Inom vissa invandrargrupper förblir i synnerhet kvinnorna hemma. Medborgerlig Samling ser

Kommande evenemang