Flygbladsutdelning

MED Uppsala delar ut flygblad. Samlingsplats meddelas längre fram.

Årsstämma MED Uppsala län

Meddelas senare

MED distrikt Uppsala län håller årsstämma. Stämman sker online på föreningens Discordserver. Kallelse med ytterligare information om hur man ansluter till mötet kommer att tillställas medlemmarna.