Medborgerlig Samling etablerar sig i Uppsala

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Nu etablerar vi oss i Uppsala!

På vår hemsida kommer du att kunna läsa mer om oss och om hur vi vill förändra Uppsala till det bättre.

Fasa ut partistödet

Genom partistödet försvagas den så viktiga relationen mellan partierna och folket. Den offentliga finansieringen möjliggör för partierna att i större utsträckning avstå från att lyssna på argument från väljargrupper. Därför måste stödet tas bort. Det är dags för partierna att åter gå till medborgarna för att söka deras aktiva stöd.

Vi förkastar identitetspolitiken

Vi står för jämlikhet, lika rättigheter och meritokrati. Kvoteringar till utbildningar och tjänster ska inte förekomma. Om diskriminering förekommer ska den bekämpas, inte anammas som metod för korrigeringar.

Nyheter