• Minskad byråkrati för företagare
• Kommunen ska inte bedriva konkurrerande verksamhet

Minskad byråkrati för företagare

Fritt företagande är grunden för tillväxt och sysselsättning i samhället. Med hög och växande sysselsättning byggs ett långsiktigt välmående samhälle upp som genererar skatteintäkter till offentligheten. Medborgerlig Samlings näringslivspolitik fokuserar på att skapa enklare regelverk, mindre administration och lägre kostnader för näringslivet. Det ska vara enkelt att driva företag.

Kommunen ska inte bedriva konkurrerande verksamhet

Medborgerlig Samling är principiellt emot kommunalt drivna bolag och menar att varken stat eller kommun ska bedriva näringsverksamhet där privata företag i konkurrens kan leverera samma varor och tjänster. Subventionerad offentlig verksamhet ska inte konkurrera med privat verksamhet. Det offentliga och dess företrädare saknar både de incitament och de risker som privata företagare har.

Kommande evenemang