Styrelsen för distrikt Uppsala 2022/23

Magnus Törne, ordförande
E-post: magnus.torne@med.se

Per Agius, förste vice ordförande
E-post: per.agius@med.se

Åsa Brannestam, andre vice ordförande
E-post: asa.brannestam@med.se

Tomaz Hägglund, kassör
E-post: tomaz.hagglund@med.se

David Midhage, ledamot
E-post: david.midhage@med.se

Anders Morell, ledamot
E-post: anders.morell@med.se

Carl Olofsson, ledamot
E-post: carl.olofsson@med.se

Albert Sjöberg, ledamot
E-post: albert.sjoberg@med.se

Joel Sydén, ledamot
E-post: joel.syden@med.se

Kommande evenemang