Styrelsen för distrikt Uppsala 2020/21

Albert Sjöberg, ordförande
Per Agius, vice ordförande
Tomaz Hägglund, kassör
Anders Morell, ledamot
Carl Olofsson, ledamot
Sohrab Pakyari, ledamot