Styrelsen för distrikt Uppsala 2023/24

David Midhage, ordförande
E-post: david.midhage@med.se

Per Agius, förste vice ordförande
E-post: per.agius@med.se

Anders Morell, andre vice ordförande
E-post: anders.morell@med.se

Tomaz Hägglund, kassör
E-post: tomaz.hagglund@med.se

Daniel Bolander
E-post: daniel.bolander@med.se

Albert Sjöberg, ledamot
E-post: albert.sjoberg@med.se

Joel Sydén, ledamot
E-post: joel.syden@med.se

Magnus Törne, ledamot
E-post: magnus.torne@med.se

Från vänster till höger i bild: Magnus Törne, Tomaz Hägglund, Daniel Bolander, Albert Sjöberg, Per Agius (förste vice ordförande), David Midhage (ordförande), Anders Morell (andre vice ordförande) och Joel Sydén.

Kommande evenemang