• Öka antalet kommunalt anställda ordningsvakter
• Tryggare miljöer genom bättre belysning och fler övervakningskameror
• Inrätta närpolisstationer i utsatta stadsdelar
• Agera preventivt mot ungdomsbrottslighet
• Inför lokalt tiggeriförbud
• Anställ kommunala poliser

Öka antalet kommunalt anställda ordningsvakter

Polis och rättsväsende har det övergripande ansvaret för trygghet och ordning i samhället. Deras resurser är dock begränsade och fler aktörer behöver aktiveras för att vända den negativa utvecklingen. Medborgerlig Samling jobbar för att fler aktörer ska kunna bidra till ett säkrare samhälle. Ordningsvakter, väktare och frivilligorganisationer ska därför ges möjlighet att på ett enklare sätt än idag samverka med polisen för att kunna minska otryggheten. Vi vill även att Uppsala kommun ska öka antalet kommunalt anställda ordningsvakter.

Tryggare miljöer genom bättre belysning och fler övervakningskameror

För att minska risken för att utsättas för brott samt att minska känslan av otrygghet bör offentliga miljöer byggas om. Övervakningskameror kan hjälpa till att lösa brott och ökad belysning kan ha en preventiv effekt på benägenheten att begå brott.

Inrätta närpolisstationer i utsatta stadsdelar

Medborgerlig Samling anser att polisiär närvaro är viktig för att förebygga och bekämpa brott samt för att skapa trygghet. Poliser behöver lära känna medborgarna och samverka med lokal- och civilsamhället. Vi vill därför se närpolisstationer i samtliga utsatta stadsdelar i Uppsala.

Agera preventivt mot ungdomsbrottslighet

All brottslighet i skolor måste tas på samma allvar som i övriga samhället. Att agera tidigt och kraftfullt kan förhindra framtida lidande.

De som begår brott gör det därför att de ser brott som ett acceptabelt handlingsalternativ och det hänger samman med de moraliska sammanhang människor lever i. Skola, familj och umgängeskrets är ofta avgörande för om en människa hamnar i en brottslig bana eller inte. Kommunal politik måste adressera detta. Personal i offentlig verksamhet ska få mandat och moraliskt stöd för att tillrättavisa och hjälpa barn, ungdomar och familjer. Framtida kriminellt beteende kan stävjas om åtgärder sätts in tidigt.

Inför lokalt tiggeriförbud

Gatutiggeriet i Sverige har blivit ett permanent problem som för med sig människohandel, olovliga bosättningar, nedskräpning och allmän otrygghet. Därutöver är inte tiggeri en väg ur fattigdom och därför inte ett lämpligt sätt att försörja sig på i Sverige.

Tiggeri som företeelse medverkar i hög grad till att bevara de strukturer och destruktiva mönster som måste brytas inom gruppen och i hemländerna för att åstadkomma en nödvändig förändring mot förbättrade levnadsvillkor.

Tills dess ett nationellt förbud är på plats vill vi ha lokalt förbud i Uppsala.

Anställ kommunala poliser

Alla verkar idag vara överens om att Sverige behöver fler poliser, men kommunerna måste också få de verktyg som krävs för att kunna garantera sina medborgares säkerhet. I dagsläget är kommunens enda möjlighet att anlita ordningsvakter som kan utföra vissa trygghetsskapande insatser. Vi anser därför att kommuner ska ges möjlighet att anställa ordningspoliser med befogenheter som liknar vanliga polisers.

Kommande evenemang