• Ekonomisk tillväxt ska förenas med ansvar för miljön
• Kretsloppstänkande ska vara en viktig del av lokalpolitiken
• Miljöarbete baserat på konsekvensanalys och inte på symbolpolitik

Ekonomisk tillväxt ska förenas med ansvar för miljön

Värnandet av miljön har en framskjuten plats i den konservativa idétraditionen. Människan har, genom sin särställning, ett ansvar att förvalta vår planet med dess rika naturresurser på ett långsiktigt hållbart sätt.

Tillväxt är nödvändig för att kunna upprätthålla välfärden, samtidigt som den inte får ske på framtida generationers bekostnad. Medborgerlig Samling menar att tillväxt i förening med forskning och teknologiska framsteg är den bästa lösningen för att skapa ett hållbart och välmående samhälle.

Kretsloppstänkande ska vara en viktig del av lokalpolitiken

Kretsloppsprincipen är en central del av ett hållbart samhälle. Genom återvinning och återanvändning skapas villkor för en hållbar produktion och konsumtion. Detta stimulerar också teknik- och materialutveckling.

Miljöarbete baserat på konsekvensanalys och inte på symbolpolitik

Medborgerlig Samling anser att miljöfrågor ska drivas utifrån fakta och evidens, där helhetssyn går före ineffektiv symbolpolitik. Det är viktigt att säkerställa att åtgärder för miljön får reella effekter. Kostnader för åtgärd måste alltid ställas mot nyttan. Vägbulor, avsmalningar och utflyttade busshållplatser är exempel på kostsamma åtgärder med tveksam miljönytta.

Kommande evenemang