Medborgerlig Samling lägger stor vikt vid din frihet och vill begränsa statens inflytande över dina livsval – men betonar att vi alla har både rättigheter och skyldigheter. Vi har en konservativ syn på samhället och kulturen förenad med en liberal syn på ekonomi.

» Idéprogram
» Lokalpolitiskt program för Uppsala kommun (PDF)

Kommande evenemang