• Prioritera dem som verkligen behöver omsorg
• Hembesök och säkerställande av identitet
• Stärk äldreomsorg och hemtjänst

Prioritera dem som verkligen behöver omsorg

Friska, arbetsföra människor ska inte tillåtas vara permanenta bidragstagare. De som bör prioriteras är gamla, sjuka och de med funktionsnedsättningar. Stöd ska endast finnas tillgängligt till de som verkligen är i behov av det och som befinner sig legalt landet.

Hembesök och säkerställande av identitet

Medborgerlig Samling förespråkar biometriskt säkrad folkräkning samtidigt som samordningsnummer tas bort. Bidragsbrott och folkbokföringsbrott är vanliga i Sverige idag på grund av den globala rörligheten och de generösa asylreglerna. Det förekommer frekvent att individer som inte bor här i Sverige mottar bidrag av olika slag från det allmänna.

Vi vill att Uppsala kommun ska arbeta mer aktivt för att beivra bidragsbrott. Detta kan ske genom oanmälda hembesök hos bidragstagare. Sådana hembesök innebär också att tecken på brottslig verksamhet eller andra missförhållanden kan upptäckas.

Stärk äldreomsorg och hemtjänst

Äldrevården har blivit alltmer eftersatt under de senaste åren. Minskad personaltäthet, lägre kompetens och stor andel timanställda är några exempel på försämringar som skett. Det behövs en rad åtgärder för att återställa den nivå av värdighet som ska finnas för våra äldre. Personalen behöver utbildas för att kunna ge bästa möjliga vård och krav på goda kunskaper i svenska språket ska vara ett krav för att de äldre ska känna sig trygga och kunna kommunicera sina behov på ett enkelt och naturligt sätt.

Kommande evenemang