Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti vars mål är ett långsiktigt hållbart samhälle där individens frihet och framtida generationer sätts i fokus. I det samhälle vi vill bygga fokuserar stat, regioner och kommuner på kärnverksamhet och civilsamhället har en framträdande roll för samhällsbygget. Vi anser att utvecklingen av samhället ska baseras på evidens och pragmatism snarare än ideologiska utopier.

Medborgerlig Samling ställer upp i EU-valet 2024 och riksdags-, region- och kommunalval 2026.

Kommande evenemang