• Förstatliga skolan
• Värna det fria skolvalet
• Prioritera kunskapsöverföring och nivågruppering
• Ge lärarna möjlighet att upprätthålla ordning i klassrummet
• Nej till bussning
• Mer idrott på skolschemat

Förstatliga skolan

Medborgerlig Samling anser att den offentligt drivna skolan bör ha staten som huvudman. Detta skulle möjliggöra nationell likvärdighet för både skolans personal och elever.

Värna det fria skolvalet

Genom systemet med skolpeng så möjliggörs mångfald med avseende på pedagogik och utformningen av skolors verksamhet. Så länge som skolor följer läroplanen och inte brister med avseende på vetenskaplighet eller allsidighet så ska kommunens politik, så långt det är möjligt, inte begränsa etableringen av friskolor.

Prioritera kunskapsöverföring och nivågruppering

Skolans allt överskuggande uppgift bör vara kunskapsöverföring vilken underlättas av att studieron förbättras och av införande av nivågruppering. Nivågruppering innebär att eleverna indelas så att undervisningsgrupperna blir mer homogena med avseende på studieförmåga. Den svenska skolans hopplösa kamp för mer jämlikhet i utfall måste upphöra.

Ge lärarna möjlighet att upprätthålla ordning i klassrummet

Störningar av studieron är en överträdelse av elevernas rätt till inlärning och något som måste beivras. Vi vill att lärare och rektorer ska få en utbildning och rättslig ställning som motsvarar ordningsvaktsförordnande. Skolpersonal måste kunna ingripa när ordningen störs.

Nej till bussning

Allt fler röster höjs idag för att elever från skolor med dåliga skolresultat ska skjutsas med buss till andra, välfungerande, skolor. Vi anser att vänsterexperimenterandet med svensk skola av detta slag är fel. Barn i bra skolor ska inte bli lidande för politikers misslyckanden. Man bör istället sträva efter att höja nivån på de skolor som är lågpresterande.

Mer idrott på skolschemat

Idrott är viktigt för barns motoriska utveckling. Likaså kan idrott skapa ett intresse för fysisk aktivitet under resten av livet, vilket är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv. Idrottslektioner ska möjliggöra att eleven får pröva olika sporter och idrotter. Mängden idrott på veckoschemat måste motsvara nödvändig volym som behövs för att upprätthålla eller förbättra elevens hälsotillstånd. Dagens idrottstimmar på schemat är för få och bör utökas.

Kommande evenemang