• Energi ska vara pålitlig, fossilfri och billig
• Utveckla de lokala elnäten
• Underlätta för småskalig energiproduktion
• Konkurrensutsätt fjärrvärmenätet

Energi ska vara pålitlig, fossilfri och billig

Tillgången på el och annan energi är en grundpelare i ett fungerande samhälle och tillhör statens kärnuppgifter att förvalta. För kommuner är det inte sällan en avgörande faktor när företag väljer att etablera sig eller expandera. Kommunen behöver en stabil, billig och fossilfri elförsörjning.

Utveckla de lokala elnäten

Dagens elnät uppfyller inte alltid nuvarande och kommande behov. Det gör att Uppsala går miste om viktiga jobbtillfällen som innebär ökad livskvalitet för dess medborgare och ökade skatteintäkter till kommunen. Kommunens invånare får istället betala priset genom uteblivna arbetstillfällen och ett onödigt högt elpris.

Underlätta för småskalig energiproduktion

Småskalig konsumentnära elproduktion, till exempel i form av solceller på byggnader, är en viktig komponent i ett hållbart samhälle. Speciellt i kombination med elbilar, lagring, energistyrningssystem och annan ny och kommande teknik. Genom elproduktion nära konsumenterna uppnås minskat beroende av elnät och mindre risk för störningar.

Konkurrensutsätt fjärrvärmenätet

Sedan utförsäljningen av Uppsala Energi har Vattenfall som privat aktör monopol på distributionen av värme till kunder i Uppsala. Det nätet bör öppnas så att andra värmeproducenter kan konkurrera om kunderna.

Kommande evenemang