Nej till spårväg i Uppsala

Spårväg har hög kapacitet, men är varken framtidssäkert eller flexibelt. Uppsalas stadsplanering och geologiska förutsättningar är inte lämpade för denna typ av kollektivtrafik. Det finns andra mer flexibla och intressanta lösningar som den snabba teknikutvecklingen för med sig. Den i