Vi glömmer aldrig

Vi glömmer aldrig

Efter nästan 45 års drift och 220 terawattimmar producerad el togs kärnkraftsreaktorn Ringhals 1 ur drift för tre år sedan, den 31 december 2020. Nedstängd efter politisk kohandel mellan främst Socialdemokraterna och Miljöpartiet. En reaktor med en termisk effekt om

Kommande evenemang