Slopa partistödet

Slopa partistödet

Våra svenska riksdagspartier får idag mellan cirka 60 och 80 procent av sina inkomster från det offentligt finansierade partistödet. Det samlade partistödet från stat, regioner och kommuner uppgår idag till gott och väl över en miljard kronor årligen och detta

Kommande evenemang