En rad Uppsalaskolor har sedan något år tillbaka övervakningskameror. De ska användas för att utreda brott, bråk, skadegörelse och ordningsstörningar. Nu uttalar sig lärare och elever på Eriksbergsskolan om bråkiga elever och det faktum att skolans rektor inte vill titta på övervakningsfilmerna, trots upprepade rapporter om just ordningsstörningar.
– Varför lägger de en massa pengar på övervakningskameror om de inte tittar på dem? säger en tjej.

En av skolans lärare, som kartlagt problemen, säger att många elever i klassrummen blir störda och rädda.
– Eleverna som stör [en grupp om 20-30 elever] visar genom någon slags maktdemonstration att de står över mig. Om de tränger sig in i klassrummen får jag inte ta i dem fysiskt för att tvinga ut dem.

Under 2022 gjordes 400 anmälningar där skolpersonal i Uppsalas kommunala grundskolor utsatts för hot eller våld. Störningar av studieron och hot mot lärare är grova överträdelser av elevernas rätt till inlärning och av lärarnas arbetsmiljö. Lärare måste få agera mot stök utan att riskera att förlora sitt arbete.

Medborgerlig Samling vill att lärare och rektorer ska få en utbildning och rättslig ställning som motsvarar ordningsvaktsförordnande. Elever som saboterar eller mobbar ska kunna flyttas permanent.

Ge lärare utökade befogenheter

Kommande evenemang