Medborgerlig Samling vill behålla föräldraförsäkringen i dess nuvarande form, med den skillnaden att kvoteringen tas bort och föräldrarna fritt får fördela föräldraledigheten mellan sig. Föräldraförsäkringen syftar till att ge barn en trygg uppväxt, inte att styra samhället i någon specifik ideologisk riktning.

Ingen kvoterad föräldraförsäkring

Kommande evenemang