Medborgerlig Samlings Karl Haargaard och Edward Nordén skriver om vikten av att stå emot påtryckningar från främmande makt och visa som exempel för diktaturer:

”Sverige ska varken inskränka eller censurera våra yttranden utifrån påtryckningar från främmande makt.

När sekulära demokratier i väst börjar censurera obekväma åsikter ger vi legitimitet åt diktaturer att tysta, fängsla och förfölja politiska dissidenter och religiösa, sexuella eller etniska grupper som ogillas.

Det bör även vara en mer frekvent tankeställare att det som censureras idag utifrån rådande politiskt styre kan bli något helt annat om 20 år. Att undanta vissa åsikter, organisationer, religiösa uppfattningar eller ideologiska ställningstagande från kritik, hån eller ifrågasättande ger en obalans.

Likhet inför lagen kännetecknar en demokratisk rättsstat och likabehandling inför kritik av åsikter och religiösa föreställningar ska inte undantas.

Alla svenskar får uttrycka negativa känslor om en egen bok, flagga eller politiskt parti. Det är glasklart så att det är tillåtet att bränna sin egen en bok, flagga eller politisk pamflett. Alldeles oaktat att det är plumpt. Den diskussionen bör vi lägga därhän nu. Att så många prominenta politiker, journalister, mediapersonligheter och kända tyckare förespråkar olika sorters inskränkningar av våra rättigheter är problematiskt.

Det finns inget som helst utrymme att kompromissa med grundlagen. Vi ska inte mötas på halva vägen med religiös fanatism och diktaturer.”

» Läs hela artikeln på Upsala Nya Tidning

Inget som helst utrymme att kompromissa med grundlagen

Kommande evenemang