Sverige ligger i absolut toppklass på att producera mat vad avser lågt klimatavtryck och hög livsmedelssäkerhet. Medborgerlig Samling anser förvisso att såväl konventionell som ekologisk matproduktion har viktiga roller att fylla, men vi vill se mer närproducerade livsmedel på till exempel skolor, förskolor och äldreboenden i Uppsala kommun; något som, utöver minskat klimatavtryck, bland annat skulle bidra till att skatter och arbetstillfällen i större utsträckning stannar i kommunen. Vi vill därför riva upp Uppsala kommuns beslut att nå 100 % ekologiska inköp till all offentlig verksamhet år 2023.

Närproducerat framför ekologiskt

Kommande evenemang