Religion är en uppsättning idéer och värderingar, och idéer och värderingar får alltid ifrågasättas och kritiseras. Idéer och värderingar i en religiös förpackning har ingen särställning som gör att de inte får ifrågasättas.

Sverige och västvärlden är byggt på pluralism och sanningssökande. Dogmatiska regler som skyddar vissa övertygelser från att kritiseras och diskuteras hör inte hemma i ett modernt västerländskt samhälle. Alla värderingar, idéer och övertygelser måste få stötas och blötas för att vi gemensamt ska kunna enas om vad som är sant, och vad som är bra.

Religiös tro får kritiseras
Religiös tro får kritiseras

Kommande evenemang