Slopa partistödet

Slopa partistödet

Våra svenska riksdagspartier får idag mellan cirka 60 och 80 procent av sina inkomster från det offentligt finansierade partistödet. Det samlade partistödet från stat, regioner och kommuner uppgår idag till gott och väl över en miljard kronor årligen och detta

Stoppa bidragen till studieförbunden

Stoppa bidragen till studieförbunden

Studieförbundens historiska roll har varit att organisera fortbildning för medborgare som inte haft tillgång till en annan högre utbildning. Den som bläddrar igenom en kurskatalog idag kan däremot konstatera att studieförbunden numera främst är en organisationsform för bidragsfinansierad hobbyverksamhet för

Skydda den akademiska friheten

Skydda den akademiska friheten

Medborgerlig Samling vill stoppa den politisering av forskning och utbildning som riskerar att förvandla akademin från en plats för fritt och kritiskt sanningssökande till en plattform för politisk aktivism. Till exempel så har Vetenskapsrådet år 2018 fått instruktion från regeringen

Stoppa Chat Control

Stoppa Chat Control

Medborgerlig Samling säger absolut nej till EU-förslaget om Chat Control, som den svenska regeringen stödjer. Chat Control är ett kontroversiellt förslag som ger myndigheter möjlighet att övervaka all privat kommunikation på nätet. Det är så långtgående att man bör ifrågasätta

Kommande evenemang