Den 9 juni ges invånarna i Uppsala kommun möjlighet att rösta om stadens framtida utbyggnad. Tanken är att den ska fungera rådgivande inför nästa översiktsplan som spikas först efter kommunvalet 2026.

Planerna att bygga spårväg i Uppsala har till stor del motiverats med utbyggnaden av Sydöstra staden och att den stora befolkningsökningen skulle kräva spårbunden trafik för att täcka behovet av kollektivtrafik. Båda projekten är sammankopplade, men elefanten i rummet för många kommuninvånare är spårvägen. Den borde därför ha varit en del av frågeställningen. Om JA vinner så måste översiktsplanen ses över och göras om – i alla fall om folkviljan ska respekteras.

En JA-röst den 9 juni är en röst för att förändra översiktsplanen, med vår förhoppning om att spårvägen aldrig byggs och att Sydöstra staden inte blir det massiva förtätningsprojekt som det nu planeras för.

Rösta JA i folkomröstningen 9 juni

Kommande evenemang