Det rånas ett barn i veckan i Uppsala och ökningstakten är hög. Nästa gång är det kanske du, ditt barn eller barnbarn som blir omringat av ett gäng på stan och avklädd dyrgripar. Är det vårt nya Uppsala som vi ska acceptera?

Ett rån är en traumatisk upplevelse under tiden brottet begås och även i den efterföljande utredningen samt rättegången. Spåren i själen blir djupa och rädslan för att röra sig ute själv tar många år att kämpa sig förbi. Vågar du berätta öppet om vad som hänt eller är du rädd för repressalier eller fördömanden?

Medborgerlig Samling (MED) vill:

– Sätta fokus på brott mot person
– Förbättra ingripande- och nödvärnsrätten
– Öka antalet poliser med 50 %
– Ge polis utökade befogenheter att utföra kroppsvisitation inom bestämt område
– Tillåta häktning och snabb rättegång i jourdomstol vid vapenbrott
– Införa anonymitet för vittnen i rättssalen vid grövre brott; att inte behöva sitta ansikte mot ansikte med förövaren
– Skärpa straffen för hot mot offer och vittnen
– Endast tillåta tidsreducerade straff om skadestånd betalats samt att brottsoffer ger medgivande
– Ta bort åldersrabatten för förövare mellan 18-21 år
– Sänka straffmyndighetsåldern till 13 år
– Införa straffskärpning vid återkommande brott

Ett straff ska innebära en upprättelse för offret och vara en kännbar påföljd för förövaren samt ge utrymme för vård. Med snabba påföljder hindras förövaren att begå upprepade brott med åtalsunderlåtelse som följd. Vi måste sätta stopp för personrån nu! Medborgerlig Samling tror att det är möjligt. Sittande politiker har redan misslyckats – hur många chanser till ger du dem? Det rånas ett barn i veckan i Uppsala och ökningstakten är hög. Fram till nästa val kan över 100 barn till ha blivit rånade.

Vi blundar inte för ungdomsrånen

Kommande evenemang