Vi lyssnar på myndigheternas utökade restriktioner och ställer in flygbladsutdelningen i centrala Uppsala den 21 november. Istället kommer vi att lägga flygblad i brevlådor i Bergsbrunna, Sävja och Nåntuna. Vi räknar med cirka två timmars promenad. Samling vid ICA Sävja, Nämndemansvägen 1, både före och efter.

Flygbladsutdelning i city 21 november ersätts av utdelning i brevlådor

Kommande evenemang