Vi lyssnar på myndigheternas utökade restriktioner och ställer in flygbladsutdelningen i centrala Uppsala den 21/11. Istället kommer vi att lägga flygblad i brevlådor i Bergsbrunna, Sävja och Nåntuna. Vi räknar med cirka två timmars promenad. Samling vid ICA Sävja, Nämndemansvägen 1, både före och efter.

Flygbladsutdelning i city 21/11 ersätts av utdelning i brevlådor