Medborgerlig Samling är positiva till europeiskt samarbete – men kritiska till hur dagens EU utvecklats. Unionen behöver återvända till att bli ett i huvudsak mellanstatligt samarbete för att ha chans att kunna hålla ihop på längre sikt. Medlemsländerna är olika och behöver få välja sin egen väg. Medborgerlig Samling säger nej till EU:s återhämtningsfond som beräknas kosta Sveriges skattebetalare 150 miljarder kronor. Röstar riksdagen för det, kommer Medborgerlig Samling att verka för en folkomröstning om fortsatt medlemskap i EU. Bryt utvecklingen mot en överstatlig federation.

Medborgerlig Samling går, med start den 6 januari, nationellt ut i manifestation mot det EU-skuldpaket som regeringen vill driva genom i Riksdagen. Här i Uppsala kommer vi att genomföra flera flygbladsutdelningar. Se evenemangskalendern för mer information.

Låt inte våra riksdagspolitiker slarva igenom ett beslut som kan få konsekvenser för Sverige i generationer!

Nej till EU:s återhämtningsfond

Kommande evenemang