Distriktsstämma

Wallingatan 1 Wallingatan 1, Uppsala

MED distrikt Uppsalas årsstämma äger rum söndagen den 19 mars kl. 14.00 på Wallingatan 1 (in på gården). Anmälan till sker per mejl till uppsala@med.se. Ange för- och efternamn samt kommun vid anmälan. Betald medlemsavgift är en förutsättning för att