Uppsala kommun har beslutat att nå 100 procent ekologiska livsmedelsinköp till offentlig verksamhet 2023. Detta gäller alla verksamheter som finansieras av kommunen, till exempel förskolor, skolor och äldreboenden. Medborgerlig Samling Uppsala vill riva upp detta beslut.

Ekologisk mat är inte bättre eller nyttigare än konventionellt producerad mat, men däremot dyrare och mindre klimatsmart. När matpriserna stiger gäller det att spendera skattemedel med omsorg.

100% ekologiskt i skolan är slöseri med skattepengar

Kommande evenemang