Det är en myt att bra välfärd kräver höga skatter. Det som behövs är en god skattebas samt att skattemedlen hanteras effektivt. Som exempel kan nämnas att Sverige har ett skattetryck på 44 procent av BNP och Schweiz endast 28 procent, där Schweiz har bättre välfärd.

Vår målsättning på sikt är att skattetrycket (som andel av BNP) ska minska till 30 procent, vilket är genomsnittet i OECD. Detta görs genom en omfördelning från det offentliga till individen och genom nedskärning av statens verksamhet utanför dess kärnområden. Kärnområden är bland annat försvar, rättssystem, polis, sjukvård och skola.

Sänk skatten

Kommande evenemang