Kina har 1,4 miljarder invånare och släpper ut mer än dubbelt så mycket koldioxid per capita än vad Sverige, med 10 miljoner invånare, gör. Ändå tror 42 procent av de rödgröna väljarna att det är viktigare för klimatet att Sverige minskar utsläppen av koldioxid än att Kina gör det, enligt en ny undersökning från Novus.

När tydliga fakta som kan beräknas fram ändå blir en politisk åsikt man kan tycka till om, så ställer det frågor huruvida skattefinansierade public services uppdrag samt skolans uppgift om att öka kunskapen och förståelsen om vår samtid uppfyller sina mål.

Fredrik Clementz, partistyrelseledamot i Medborgerlig Samling, kommenterar undersökningens resultat med ett par frågor som bör adresseras:

– Vad är det som gör att kunskapsnivån hos vänstern är så låg i Sverige? Vad kan samhället göra för att fler i vänstern ska förstå att Kina åsamkar större skada för klimatet än Sverige?

42 % av rödgröna väljare tror att det är viktigare att Sverige minskar sina utsläpp än att Kina gör det

Kommande evenemang