Varje ideologi och idé – religiös, politisk eller filosofisk – måste kunna granskas och kritiseras fritt, utan rädsla för repressalier. Kritik av en idé är inte rasism. En idé är inte en etnisk grupp och en idé företräder inte någon folkgrupp.

Människor har rättigheter – inte ideologier

Kommande evenemang