Medborgerlig Samlings Fredrik Wilkens skriver på Medbloggen om hur debatten om mediaplattformars makt över det fria ordet har blottlagt en inte särskilt trevlig inställning till demokrati och yttrandefrihet hos många politiker och deras sympatisörer, nämligen den att de grupper som av någon anledning ifrågasätter otydliga värdegrunder förtjänar att tystas.

Att etablerade partier anstränger sig för att hetsa fram förakt för andra partier bottnar i själva verket i deras eget förakt för väljarnas “förfärliga värderingar”. Ledande politiker från flera olika läger tycks inte se några större problem med att människor på lösa grunder hindras att framföra sin åsikt. De anser att det är en demokratisk plikt att tysta meningsmotståndare. Åtminstone de meningsmotståndare som inte delar värdegrunden.

För en sann demokrat står dock demokratiskt stiftade lagar alltid över otydliga värdegrunder. Medborgerlig Samling tar avstånd från politiker som är beredda att offra demokratiska grundprinciper för att säkra sin makt. Vi anser att våra grundlagsskyddade åsikts- och yttrandefriheter utgör fundamentet i vår demokratiska stat och det är alltid lagens råmärken som gäller. Det är därför orättfärdigt att göra utländska techbolag, med monopolistisk ställning, till ideologiska åsiktsgrindvakter för vad som får publiceras eller inte.

Det behövs fler partier bestående av vanliga människor med vanliga jobb, som brinner för en sund politik som gynnar vanligt hyggligt folk. Partier som står upp för din rätt att framföra din åsikt obehindrat, i enlighet med svensk lag.

”Den oheliga alliansen mot folkets röst”

Kommande evenemang