Energipolitiken har varit en av Medborgerlig Samlings kärnfrågor ända sedan vårt parti grundades.

Sverige har kunnat stoltsera med icke fossil energi från kärnkraft och vatten istället för att tvingas till de koleldade kraftverk som är så vanliga i våra grannländer. En ordning som nu har rivits ner på grund av ignorans och ideologisk dogmatism där en förtida avveckling av kärnkraften anses mer viktigt än det faktum att den nu ersätts av smutsig, importerad kolkraft eller genom oljeeldad reservkraft. Besluten som initierades av S, MP, V, C, M och KD genom energiöverenskommelsen har nu satt både vår egen och kommande generationers framtid i farans väg.

Vi befinner oss nu i en situation där elbristen är ett faktum i delar av landet och vi har ökat sårbarheten för både hushåll och industri genom detta ogenomtänkta vägval. MED har varnat för just den situation där vi nu befinner oss och mycket tyder på att Sverige kommer mångdubbla sin elförbrukning fram till 2050 utan att kunna ha en utbyggnad av elproduktion i samma tempo.

Alla tänkande människor förstår givetvis att talet om en elektrifiering av vår fordonsflotta förblir en utopi så länge som vi samtidigt uppmanas att inte använda dammsugare och andra hushållsmaskiner.

Vi vill se ett Sverige som har fortsatt tillgång till billig energi för hushåll och industrier, för en fortsatt tillväxt och tillräckligt för vårt lands alla behov om vår import skulle störas eller hotas. Ett land som exporterar ren energi istället för att importera smutsig.

MED vill se en utbyggnad av kärnkraften och välkomnar att den kompletteras med en utveckling av förnyelsebar energi. En stabil nationell energiproduktion skulle kraftig minska vårt beroende av fossil energi som ofta gör oss importberoende av olja och kol från tveksamma regimer långt från våra gränser.

Du som väljare kan hjälpa oss med vårt mål eller fortsätta rösta på de partier som orsakat denna röra.

Som väljare har du ett ansvar att ta och ett val att göra.

Miljövän eller Miljöpartist?

Kommande evenemang