Det som förut handlade om att fördela överskott så att även de sämst lottade fick sjukvård eller skolgång, har utvidgats till att handla om att försöka utjämna alla skillnader mellan människor. Staten har växt långt utanför vad den borde syssla med och människor har passiviserats av höga skatter och bidrag. Friheten för människor måste öka, skattetrycket minska och företagsklimatet förbättras. Alla som kan försörja sig själva ska göra det.

En mindre stat

Kommande evenemang