EU-parlamentet har röstat ja till könskvotering för börsnoterade företags styrelser. 2026 ska minst 40 procent av styrelseledamöterna utgöras av kvinnor. Att Sverige undantas från reglerna är en klen tröst. Ingen vet nämligen vad EU vill kvotera in härnäst.

Beslutet är ett exempel på den typ av överstatlighet som EU borde hålla sig borta ifrån. En bolagsstyrelses sammansättning ska naturligtvis beslutas av bolagets ägare och ingen annan. Bolag ska ges friheten att rekrytera utifrån kompetens och inte tvingas att anpassa sig till identitetspolitik.

Medborgerlig Samling förespråkar lika möjligheter, inte lika utfall. Kvotering är fel väg att gå.

Nej till EU:s överstatliga könskvotering

Kommande evenemang