”Skattesänkningar gynnar främst höginkomsttagare” hör man ibland sägas. Men det är inte helt sant, utan det beror på hur man sänker skatten.

Om man sänker skattesatsen, det vill säga den procentuella andel av inkomsten som går i skatt, så stämmer det att det är höginkomsttagarna som tjänar mest på det.

Om man däremot sänker grundavdraget, det vill säga den del av årsinkomsten som är helt skattefri, så tjänar låginkomsttagare och höginkomsttagare lika mycket i kronor räknat.

Grundavdraget är idag cirka 20 500 kronor. Medborgerlig Samling vill höja det till 100 000 kronor, vilket innebär en kraftig skattesänkning för låginkomsttagare.

Höj grundavdraget till 100 000 kronor

Kommande evenemang