Svensk självförsörjningsförmåga är idag reducerad till ungefär 50 procent. Det betyder att vi i kris eller konflikt inte kan klara mer än hälften av dagsbehovet av livsmedel. I verkligheten ligger vi praktiskt sett ännu sämre till eftersom det saknas lager för sådant som gör att det går att bedriva livsmedelsproduktion självständigt i landet. Efter en vecka med avskurna importvägar svälter Sverige.

Sverige behöver lager, ökad produktion, en normal balans mellan import och egen produktion och lägre priser på energi. Därutöver behövs en förståelse för hur viktig denna fråga är. Idag saknas såväl förståelse som politisk vilja. Det är unikt i världen att sakna den insikten.

För att kunna producera mat behöver vi lämplig jordbruksmark. Uppsala kommun är en av de sämsta bland landets 290 kommuner när det gäller att bebygga åkermark och Medborgerlig Samling vill i största möjligaste mån undvika att bygga bostäder, industrilokaler eller infrastruktur på god åkermark i Uppsala kommun.

Öka Sveriges självförsörjningsgrad

Kommande evenemang