Medborgerlig Samling anser att bidragen till föreningslivet ska minska väsentligt.

Inget offentligt stöd ska gå till etniska och religiösa föreningar eller samfund, med undantag för hjälp med att upprätthålla skydd och säkerhet kring gudstjänstlokaler och liknande. Undantag kan även göras för barn- och ungdomsverksamhet samt för idrottsrörelsen, där det kan finnas särskilda skäl för offentligt stöd.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor samt Nämnden för statligt stöd till trossamfund bör läggas ned omgående.

Inga skattemedel till trossamfund

Kommande evenemang