Varför ska man rösta på Medborgerlig Samling?

Det enkla svaret på frågan är att vi är det enda partiet som på allvar vill förändra svensk borgerlighet. Det kommer att ta tid och det är därför vi ofta beskriver vårt parti som ett långsiktigt projekt. Vi tror inte heller att dagens problem kan lösas av de partier och politiker som orsakat dem.

✅ Den som vill förändra samhället måste blicka årtionden framåt. Det handlar inte om någon enstaka mandatperiod. Ju fler röster vårt parti får, desto mer inflytande kommer vi och våra väljare att få över samhällsdebatten – oavsett vilken sida om procentspärren vi hamnar på. Andra partier kommer att börja förhålla sig till oss i allt högre grad. Alla nya partier och folkrörelser som har blivit bestående har vuxit stegvis. Den som tänker långsiktigt röstar på MED.

✅ Om Medborgerlig Samling passerar 1 procent i riksdagsvalet kommer Valmyndigheten att ombesörja utläggning av partivalsedlar i kommande val. Dessutom kan man räkna med att MED kommer att särredovisas i opinionsundersökningar; något som kommer att öka intresset för partiet och dess politik. Om man vill få in oss i riksdagen på sikt så är det därför viktigt att rösta på oss i detta val, även om chanserna att komma in i just det här valet kan vara små. Den som tänker långsiktigt röstar på MED.

✅ Det dagspolitiska spelet i riksdagen ändras snabbt, precis som de etablerade partiernas inställning i olika frågor. Skillnaderna mellan de tre största partiernas politik är inte heller så stor som de vill ge sken av. En röst på MED är en röst på en konsekvent borgerlig politik. Den som tänker långsiktigt röstar på MED.

Tre skäl att rösta på Medborgerlig Samling

Kommande evenemang