Medborgerlig Samling Uppsala menar att Uppsala kommun bör sälja Uppsala Konsert & Kongress AB (UKK), eftersom ett kommunalt ägande snedvrider konkurrensen och slösar med skattebetalarnas pengar.

UKK, som är ett helägt kommunalt bolag, går sedan många år konsekvent back med flera tiotals miljoner kronor per år. Förlusten år 2021 blev 39 miljoner kronor.

UKK driver en verksamhet som uppenbart konkurrerar på en marknad med privata aktörer. Medborgerlig Samling är principiellt emot kommunalt drivna bolag och menar att varken stat eller kommun ska bedriva näringsverksamhet där privata företag i konkurrens kan leverera samma varor och tjänster. Att skattemedel används för att täcka negativa resultat gör det ännu mer problematiskt.

En försäljning av verksamheten måste inte nödvändigtvis innebära en försäljning av fastigheten. Att hålla med ändamålsenliga lokaler för olika kulturella aktiviteter kan sägas vara en kommunal angelägenhet, men det är aldrig ett kommunalt ansvar att via ett helägt kommunalt bolag förse invånare med kultur och nöjen.

Sälj ut Uppsala Konsert & Kongress AB

Kommande evenemang