I juni beslutade gatu- och samhällsmiljönämnden i Uppsala kommun att skapa en mer välkomnande och inkluderande gatumiljö runt Kungsgatan. Nu är gatukonsten på plats och bland annat har två övergångsställ målats i prideflaggans färger och en ljudinstallation kommer att hälsa gångtrafikanterna med orden ”Välkommen som du är!”. Kostnaderna har budgeterats till 800 000 kronor.

Medborgerlig Samling tycker inte att det här är god användning av skattemedel. Uppsala kommun bör istället fokusera på kärnverksamhet och helt avstå från myndighetsaktivism och politisering av det offentliga rummet.

Medborgerlig Samling är ett liberalkonservativt parti som ställer sig bakom homo- och bisexuellas, transpersoners med fleras rätt att få vara den man vill vara. Det vi däremot inte ställer oss bakom är identitetspolitik, myndighetsaktivism och skatteslöseri. Med väljarnas stöd i höst så tar vi kampen mot allt detta vidare till kommunfullmäktige.

Stoppa skatteslöseriet och myndighetsaktivismen

Kommande evenemang