Medborgerlig Samling vill stoppa den politisering av forskning och utbildning som riskerar att förvandla akademin från en plats för fritt och kritiskt sanningssökande till en plattform för politisk aktivism. Till exempel så har Vetenskapsrådet år 2018 fått instruktion från regeringen att verka för att köns- och genusperspektiv alltid ska inkluderas i den forskning de finansierar, när så är tillämpligt.

Statens roll bör vara att finansiera forskningen, inte styra dess innehåll.

Skydda forskningen från politisk styrning
Skydda forskningen från politisk styrning

Kommande evenemang