Alla ska ha möjlighet att få hitta sina egna vägar i livet, utifrån fallenhet och intresse. Förskolor, skolor och offentliga företrädare ska inte experimentera med barns och ungdomars könsidentitet utan istället lära eleverna att respektera människors olikheter.

Genusvetenskap, intersektionalitet och liknande politiska ideologier har fått negativt inflytande över offentlig verksamhet. Genusteorier och social ingenjörskonst måste ifrågasättas.

Vi kan aldrig förvänta oss ett lika utfall för män och kvinnor när det gäller yrkesval, eftersom skillnaderna mellan mäns och kvinnors intressesfärer inte bara beror på social påverkan, utan även till stor del på biologiska faktorer.

Respektera skillnaden mellan könen

Kommande evenemang