Medborgerlig Samling vill se tillsättandet av en likabehandlingskommission. Denna statliga kommission ska få uppdraget att gå igenom lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter, regleringsbrev, anslag till projekt, läroplaner, situationen vid högskolor och universitet och så vidare, för att kartlägga var identitetspolitiken har fått fäste, och föreslå åtgärder för att mota bort den från statsapparaten.

» Anti-identitetspolitiskt program (PDF)

Tillsätt en likabehandlingskommission

Kommande evenemang