Varje nationalstat ska kontrollera sitt eget territorium. Det innebär att vi måste ha ett försvar som kan hävda svenskt territorium i luften, på land och till havs. Försvarets underfinansiering har nått vägs ände i dagens säkerhetspolitiska läge.

Medborgerlig Samlings försvarspolitiska program har en kärna där medlemskap i NATO ingår, och 2,5% av BNP till försvaret. Utöver det behövs det en engångssatsning på 117 miljarder kronor till akuta åtgärder inom framför allt infrastruktur och materiel.

Vi i Medborgerlig Samling anser att det nu får vara slut på den oseriösa svenska försvarspolitiken, som har bedrivits i alltför många år av alla riksdagspartier. Det är dags för Sverige att bli en pålitlig aktör inom nordisk och europeisk säkerhetspolitik.

Öka försvarsbudgeten till 2.5 % av BNP

Kommande evenemang