Medborgerlig Samling distrikt Uppsala genomförde sitt årsmöte söndagen den 19 mars 2023. Stämman utsåg David Midhage till ordförande. Den nya styrelsen ser fram emot ett händelserikt år och ska göra allt i sin makt för att påverka politiken i Uppsala och Sverige i rätt riktning. Varmt välkommen att bli medlem och engagera dig du också!

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Från vänster till höger i bild: Magnus Törne, Tomaz Hägglund, Daniel Bolander, Albert Sjöberg, Per Agius (förste vice ordförande), David Midhage (ordförande), Anders Morell (andre vice ordförande) och Joel Sydén.

Ny styrelse i Medborgerlig Samling Uppsala

Kommande evenemang