Under den gångna helgen utökades MED-familjen med en lokalförening i Enköpings kommun.

Ny lokalförening bildad i Enköpings kommun