Under den gångna helgen utökades MED-familjen med en lokalförening i Enköpings kommun.

Medborgerlig Samling Enköping Styrelse
Ny lokalförening bildad i Enköpings kommun

Kommande evenemang