Spårväg har hög kapacitet, men är varken framtidssäkert eller flexibelt. Uppsalas stadsplanering och geologiska förutsättningar är inte lämpade för denna typ av kollektivtrafik. Det finns andra mer flexibla och intressanta lösningar som den snabba teknikutvecklingen för med sig. Den i Uppsala föreslagna dragningen av spårvägen kommer även att korsa Fyrisån i ett område med högt naturvärde; något vi motsätter oss. Om kommunstyrelsen fortsatt försöker driva igenom bygget av spårväg så kommer Medborgerlig Samling att verka för att en lokal folkomröstning gällande spårväg i Uppsala genomförs.

» Lokalpolitiskt program för Uppsala kommun (PDF)

Nej till spårväg i Uppsala

Kommande evenemang