MED Uppsala läns distrikts årsstämma genomfördes på onsdagskvällen. Vid mötet, som ägde rum online på Discord, utsågs Magnus Törne till ny ordförande efter Albert Sjöberg. David Midhage utsågs till vice ordförande.

Styrelsen för MED Uppsala läns distrikt 2021/22:

Magnus Törne, ordförande
David Midhage, vice ordförande
Per Agius, ledamot
Tomaz Hägglund, ledamot
Anders Morell, ledamot
Carl Olofsson, ledamot
Albert Sjöberg, ledamot

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik.

Ny styrelse för MED Uppsala län

Kommande evenemang