Den 24 mars ska riksdagen fatta beslut i frågan om EU:s skuldpaket – d v s EU-förslaget
– att unionen ska låna 750 miljarder euro,
– att pengarna ska betalas ut till medlemsländer som bidrag och interna lån, samt
–att alla medlemsstater ska gå i borgen för unionens återbetalningsförmåga till långivarna.

Sverige, liksom Danmark, Tyskland och ytterligare några stater, blir stora nettobetalare. Vi får nämligen del av en oproportionerligt liten summa, men måste på sikt stå för en desto större del av återbetalningen av lånen. Enligt beräkningar blir Sveriges nettobidrag ca 150 miljarder kr.

Att EU skaffar sig en egen statsskuld och att svenska medborgare indirekt blir skuldsatta genom borgensåtagandet är ett mycket stort steg som ytterligare driver unionen i riktning mot ett slags federation. Nya EU-skatter står för dörren. Mer byråkrati, mer omfördelning och mindre av frihandelsunion.

Medborgerlig Samling har kampanjat mot skuldpaketet som den enda frihetliga, liberalkonservativa rösten i Sverige som motsätter sig förslaget. De etablerade partierna har hittills tigit. Inget av dem är intresserat av en stor samhällsdebatt i frågan.

Bidra till att detta inte går så tyst och enkelt som regeringen och de så kallade borgerliga riksdagspartierna önskar. Dela gärna material från Medborgerlig Samling i denna fråga. Skriv gärna under listan som kräver att folket borde få säga sitt i en folkomröstning: https://www.medborgerligsamling.se/sag-nej-till-eus…/

Tystnaden i frågan om EU:s skuldpaket

Kommande evenemang