Medborgerlig Samling Uppsala läns distrikts årsstämma genomfördes under lördagen. Ett 25-tal medlemmar deltog på stämman som ägde rum på Föreningen Heimdal. Efter mötet blev det medlemsmiddag med föredrag av Malcom Kyeyune som gav oss nya perspektiv på kriget i Ukraina.

Stämman omvalde Magnus Törne till ordförande, Per Agius till förste vice ordförande och Åsa Brannestam till andre vice ordförande. Till övriga ledamöter utsågs Tomaz Hägglund, David Midhage, Anders Morell, Carl Olofsson, Albert Sjöberg och Joel Sydén. Distriktsstyrelsen utökades således med två personer.

Mötet hann även med att godkänna det lokalpolitiska programmet för Uppsala kommun samt bifalla två motioner om tillägg till detsamma. Därutöver fastställdes kandidatlistorna till region- och kommunalvalet i Uppsala.

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik.

Utökad styrelse för MED Uppsala distrikt

Kommande evenemang