Medborgerlig Samling Uppsala har tagit fram sitt lokalpolitiska program inför valet 2022. Programmet omfattar 15 sakpolitiska områden och innehåller kraftfulla åtgärder för att bland annat öka individens frihet, stärka demokratin, bekämpa skatteslöseriet och motarbeta identitetspolitiken.

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti vars mål är ett långsiktigt hållbart samhälle där individens frihet och framtida generationer sätts i fokus. I det samhälle vi vill bygga fokuserar stat, regioner och kommuner på kärnverksamhet och civilsamhället har en framträdande roll för samhällsbygget. Vi anser att utvecklingen av samhället ska baseras på evidens och pragmatism snarare än ideologiska utopier.

Medborgerlig Samling ställer upp i riksdags-, region- och kommunalval 2022.

» Lokalpolitiskt program för Uppsala kommun (PDF)

Medborgerlig Samling antar lokalpolitiskt program för Uppsala kommun

Kommande evenemang